OKULISTYKA

Lek. Anna Szczotkowska - Słaby
Specjalista chorób oczu

Konsultacje z zakresu diagnostyki i leczenia chorób oczu.
• dobór okularów i soczewek kontaktowych
• badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
• badanie dna oka
• zdjęcie kolorowe dna oka
• badanie OCT plamki i tarczy n. II
• diagnostyka schorzeń siatkówki m.in.
- zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD suche i wysiękowe)
- retinopatia cukrzycowa o centralna retinopatia surowicza
- otwory plamki o obrzęk plamki o zakrzep żyły centralnej siatkówki
- zator tętnicy centralnej siatkówki
• kwalifikacja do iniekcji doszklistkowych Lucentis, Eylea

Przyjmuje w środy w godzinach 15:30 – 18:00