PRYWATNY GABINET LOGOPEDYCZNY

mgr Sabina Midura
logopeda kliniczny, audiolog ogólny

Rejestracja:
tel. 13 43 323 00; 537 277 266
sabina13232@gmail.com

mgr Karolina Józefowicz – neurologopeda, audiolog

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytetcie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku logopedia z audiologią ze specjalnościami: logopedia kliniczna, protetyka słuchu. W 2023 roku ukończyłam studia podyplomowe neurologopedia z elementami audiofonologii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzę terapię z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi: z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami miofunkcjonalnymi, wadami słuchu, dziećmi w spektrum autyzmu oraz z dorosłymi po incydentach neurologicznych: z afazją, dyzartrią oraz dysfagią.

Doświadczenie: praca w przedszkolu integracyjnym, staż kliniczny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Udarowym oraz w poradni foniatrycznej, pracownia badań słuchu w Lublinie, udział Lubelskim Programie Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Ukończone kursy, m.in.: „Elastyczny Terapeutyczny Taping neurologopedii”, „Miofunkcjonalny aspekt terapii karmienia – od diagnozy do terapii”, „Miogopedia - terapia miofunkcjonalna praktycznie”, „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Program Marchewkowe Pole”, „Trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania”, „Stymulacja traktu ustno-twarzowego wg Małgorzaty Gawryl”, „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia wg Eweliny Mendali-Kwoczek”, „Skojarzenia do mówienia wg Ewy Grzelak”, „Masaż Dotyk Motyla”, „Kontakt, uwaga, naśladowanie jako baza w terapii logopedycznej dzieci - praktyczne rozwiązania, Zabawy sensoryczne w terapii komunikacji, Zabawa w praktyce terapeutycznej wg Magdaleny Tarnawskiej”, „Terapia dziecka z wadą słuchu”, „Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej wg Sabiny Szober”, ”Metoda Fonogestów”.