BADANIA SŁUCHU

Małgorzata Kańtoch
akustyk słuchu

Dorota Maśnik
akustyk słuchu

Wioleta Garbarz
akustyk słuchu

Zakres zabiegów:

  • wykonywanie badań słuchu u dzieci, osób dorosłych i osób w wieku senioralnym (możliwość wizyty domowej, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych),
  • profesjonalny dobór i dopasowanie aparatów słuchowych dostosowanych do określonego ubytku słuchu,
  • wykonywanie indywidualnych wkładek usznych,
  • możliwość regulacji posiadanych aparatów słuchowych,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
  • możliwość zakupu środków do czyszczenia i pielęgnacji aparatów,
  • opieka akustyczna nad pacjentami z aparatami słuchowymi.