HEMATOLOGIA

dr n. med. Jacek Krzanowski
specjalista chorób wewnętrznych
hematolog

Konsultacje z zakresu hematologii:
-diagnostyka oraz leczenie niedokrwistości
-diagnostyka oraz leczenie zaburzeń krzepnięcia krwi
-konsultacje hematologiczne przed zabiegami operacyjnymi
-diagnostyka oraz leczenie nowotworów układu krwiotwórczego oraz chłonnego
- chłoniaki nieziarnicze,
- chłoniak Hodgkina
- przewlekła białaczka limfocytowa (CLL)
- dyskrazje plazmocytarne (szpiczak plazmocytowy, amyloidoza, choroby depozytowe łańcuchów lekkich)
- ostre białaczki ( ostra białaczka szpikowa AML, ostra białaczka limfocytowa ALL)
- zespoły mieloproliferacyjne ( czerwienica prawdziwa PV, nadpłytkowość samoistna TE, przewlekła białaczka szpikowa CML)
- diagnostyka i leczenie niekrzepliwości (trombofilii)

Przyjmuje we wtorek w godzinach 16:00-18:00